Practicable sistema200

Valor de transmitància de la finestra 1.2w/m2k

5 càmbres d'aïllament al marc.

5 càmbres d'ïllament a la fulla.

3ª junta central.

Vidres de baixa emissió amb gas Argon 1.1w/m2k.

Ferratge PERIMETRAL a la fulla PRINCIPAL i PASSIVA

 

VEURE PREUS ONLINE DE LES FINESTRES!!