RQ75

Valor de transmitància de la finestra 2.1w/m2k

Trencament de pont tèrmic de 24 mm amb doble cambra.

Fulla amb estanqueitat assegurada amb tall PERIMETRAL.

Vidres de baixa emissió 1.1w/m2k.

Tancament multipunt accionat amb maneta.

 

VEURE PREUS ONLINE DE LES FINESTRES!!