Corredera KLBC

Corredera d'altes prestacions. Increibles valors d'aïllaments termics i acustics.

Corredera de pont termic de 40mm ensamblats a tall recte i cargolats.
Montant central amb doble creuament aillant.
Estanqueitat entre marcs i fulla assegurat per dos juntes lliscants.
Estanqueitat reforçada als escaires inferiors entre rails.

  • KLBC